Prezentarea localitatii

Suprafata: 11097,40 ha
Intravilan: 616,95 ha
Extravilan: 10480,45 ha
Populatie: 5996
Gospodarii: 2279
Nr. locuinte: 2285
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 6
Numele localitatilor aflate in administratie:
Băneasa, Pietrele, Frasinu, Sf. Gheorghe
Asezarea geografica:
La 20 km reşedinţa de judeţ şi 9 km fluviul Dunărea
12 km DN5 Giurgiu-Bucureşti, 40 km judeţul Călăraşi
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor cu predilecţie porcine, bovine, ovine
Activitati economice principale:
Primăria a pus la dispoziţia crescătorilor o suprafaţă de 650 ha islaz
Comerţ
Mică industrie (ateliere mici meseriaşi, tâmplărie, mecanică, electricitate)
Obiective turistice:
Punct istoric Gorgana în satul Pietrele unde s-au efectuat săpături arheologice ce atestă locuirea acestor meleaguri din sec. XV-XVI
Facilitati oferite investitorilor:
Imobile şi terenuri agricole aflate în administraţia de stat cu un grad ridicat de fertilitate care oferă posibilitatea dezvoltării industriei de prelucrare de materii prime agricole
Proiecte de investitii:
Înfiinţarea unei mici intreprinderi de prelucrare a produselor din carne
Modernizarea intreprinderilor existente de prelucrarea produselor agricole (silozuri)
Sală de sport cu capacitate de 500 de locuri